Advarsel fra BOSCH og Siemens – Opvaskemaskiner II

Link til dishcareaction.com hvor du kan tjekke, om din opvaskemaskine er i fare for at bryde i brand:

https://dishcareaction.com/da-dk

Advarsel fra BOSCH og Siemens – Opvaskemaskiner

Nedlæggelse af beboerforeningen II

Der er nu afholdt en urafstemning blandt alle lejere på Dronningens Vænge om nedlæggelse af beboerrepræsentationen. Der blev afgivet 26 stemmer – 25 for nedlæggelse og 1 imod.

Da afgørelsen sker ved flertal blandt de indkomne stemmer, er der stemt for at nedlægge beboerrepræsentationen. Beboerrepræsentationen nedlægges pr. 1. februar 2014. Kontingent til LLO opkræves via huslejen til og med januar måned 2014. Tak for stemmerne !

Nedlæggelse af beboerforeningen

Hej.

Som afgående formand for beboerforeningen skal jeg meddele at beboerforenigen er nedlagt pga manglende tilslutning til dannelse af en ny bestyrelse. Hjemmesiden og denne emailkonto vil fra dd blive varetaget af Kirsten Frederiksen, DV 10,1 th. Med venlig hilsen Liselotte la Cour

Havefest idag lørdag d. 7 sept kl. 16

Kom til en meget uformel og meget spontan havefest på hjørnet udenfor DV 2. Kim og Jørgen sørger for musik, kaffe og en grill.

Tag stole, mad, drikkelse med og deltag i en hyggelig snak med naboerne.

Status bliver kun sendt via mail

….indtil videre.

Du skal bare skrive dvlejerne@dvlejerne.dk med dit navn og korrekt adresse.

Vi sletter brugeroprettelser her på wordpress, hvis der ikke står navne og adresse oplysninger.

Og henvendelser med spam…

Status og referat fra beboermødet

.. vil kun blive udsendt på mail og i en papirudgave. Du kan få den elektronisk ved at skrive til dvlejerne@dvlejerne.dk

husk at checke dit spamfilter :-)

Beboermøde søndag d.11.august kl.19

Vi afholder beboermøde på søndag d.11.august kl.19 ved carporten foran Dronningens Vænge 10 for at informere omkring stævningen i varmesagen.

Tag en stol/tæppe med.

Agenda:
1)    Gennemgang af varmesagen
2)    Referat fra mødet med advokaten
Herunder det økonomiske aspekt i sagen og hvilke anbefalinger advokaten har givet os
3)    Videreforløb i sagen
4)    Evt.

 Vel mødt .

Fuldmagt – udfyld og send

Bestyrelsen har modtaget et par fuldmagter, som ikke er udfyldt helt rigtigt :-)

Så læs her -> fuldmagten skal udstedes til Advokat Ulrik Iversen, Skodsborgvej 240, 2850 Nærum . Du skal skrive under på, at Advokat Ulrik Iversen må repræsentere dig i retten. Jo flere der skriver under, jo bedre står vi som en samlet gruppe.
Hvis du ikke giver fuldmagt til Advokat Ulrik Iversen, så skal du selv føre din sag. Hvis du selv fører din sag, så vil vi meget gerne have en kopi af dit svar til retten.
Udfyld fuldmagten/forsikringsdata og send den til dvlejerne@dvlejerne.dk eller Kim Friis Hansen, Dronningens Vænge 2, st th, 2800 Lyngby – også selvom du ikke har en indboforsikring.

Bestyrelsen skal mødes med advokaten fredag og vil gerne have så mange fuldmagter med som muligt. Bestyrelsen forventer at indkalde til et beboermøde temmelig hurtigt derefter.

Selvom du har afleveret forsikringsoplysninger til Ulla’s liste, så er det VIGTIGT at du udfylder FULDMAGTEN og forsikringsdata – disse data kan kun bruges sammen og MED underskrift.

Status torsdag

Ja, printeren strejkede, så papirudgaven af onsdagens status kom desværre ikke ud igår.

MEN godt nyt:
Vi har nu fået en advokat, nemlig Advokat Ulrik Iversen, Skodsborgvej 240, 2850 Nærum, som allerede nu har kontaktet retten i Lyngby, som har fået rykket fristen til d.2.sept 2013.

Du vil modtage et papirbrev med en status opdatering og et bilag (fuldmagt og forsikrings data). Bilaget bedes udfyldt og afleveret i postkassen hos Kim Friis Hansen, DV 2.st th. Alternativt kan du udfylde skemaet, indscanne det og sende det til vores mail dvlejerne@dvlejerne.dk .

De beboere, som vi har email adresser på, vil modtage brev og bilag elektronisk tillige. Alle de fraflyttede beboere som er stævnet, vil modtage papirbrevet.

På mandag skal vi mødes med advokaten, og vi offentliggør, hvad vores advokat anbefaler lejerne at gøre, så snart vi har informationen. Denne information vil også indeholde det økonomiske aspekt i forbindelsen med stævningen.

Vi afholder et ekstraordinært beboermøde indenfor kort tid, hvor vi vil fortælle om sagens gang.